OPIS FIRMY

Jesteśmy profesjonalną firmą inwestycyjno-doradczą, zakorzenioną w Polsce, realizującą projekty międzynarodowe lub o międzynarodowym potencjale.
Działalność inwestycyjna skoncentrowana jest na komercjalizacji nowych technologii znajdujących zastosowanie w przemyśle, niezależnie lub w ramach joint-ventures. Usługi doradcze obejmują obszary strategii, finansów i restrukturyzacji oraz pośrednictwo handlowe, na ogół na rzecz klientów zagranicznych.
Doświadczenie naszego zespołu, posiadane kompetencje i relacje biznesowe oraz nakierowanie na trwałe i wymierne korzyści pozwala nam systematycznie budować zaufanie klientów.

Sprawdź jak Twoja firma może skorzystać gdy będzie miała dostęp do naszej wiedzy i doświadczeń.

PRECYZJA - KUNSZT - CEL

ANALIZA


Najważniejszym aspektem naszej pracy, jest poznanie Klienta i jego potrzeb, aby idealnie dopasować rozwiązania do jego aktualnej sytuacji.

KONCEPCJA


Gdy posiadamy już wiedzę nt. przedsiębiorstwa, kolejnym etapem naszej pracy, jest opracowanie najlepszej strategii. Z puli pomysłów, które pojawiają się w trakcie tego etapu, wybieramy najlepsze i łączymy je w całość.

WDROŻENIE


Mając przygotowany projekt, możemy przejść do jego realizacji. Nasi specjaliści w porozumieniu z Klientem, opracowują najlepszą formę wdrożenia przygotowanych przez nas rozwiązań, aby proces ten przebiegał bez zakłóceń.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

JAK MOŻEMY POMÓC?


W miarę rozwoju Twojego biznesu, staniesz w obliczu wielu wyzwań i przeciwności.
Nasi specjaliści ds. rozwoju pomogą Ci na każdym kroku, w drodze do sukcesu. Pracujemy z przedsiębiorcami i liderami firm szybko rozwijających się.
Jesteśmy liderem w sprawach kierowania i doradzania. Możemy pomóc Ci odnaleźć nowatorskie sposoby na przyśpieszenie rozwoju Twojej firmy, jak również podtrzymania tendencji wzrostu, tak byś osiągnął przewagę konkurencyjną w jak najkrótszym czasie.

ZAANGAŻOWANIE

Podejmujemy projekty, w których możemy dostarczyć wysoką wartość dodaną – wynikającą z doświadczenia i kompetencji zespołu TMT Investments.

Posiadane zasoby finansowe oraz relacje biznesowe pozwalają na skuteczną i sprawną komercjalizację innowacji związanych z procesami produkcyjnymi lub urządzeniami umożliwiającymi wprowadzenie na rynek nowych produktów.

ZAKRES USŁUG

komercjalizacja wynalazków mających zastosowanie w przemyśle – ochrona IP, pozyskanie partnerów biznesowych, inwestycje,
zapewnienie wkładu własnego do projektów NCBR (joint-ventures),
zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem,
zarządzanie kapitałem ludzkim,
diagnoza sytuacji firmy,
opracowanie strategii rozwoju,
optymalizacja procesów biznesowych,
usługi doradcze,
usługi prawne,
usługi podatkowe,
usługi doradcze w celu pozykania finansowania,
handel miedzynarodowy,
usługi IT.

Skontaktuj się z nami

info@tmtinvestments.pl

TMT Investments S.A.

z siedzibą w Warszawie,
ul. Pańska 96/83,
00-837 Warszawa
KRS: 0000588449

O SPÓŁCE


TMT Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 96/83 , 00-837 Warszawa, REGON: 363095835, NIP: 5223046651, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000588449 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Zarząd: Małgorzata Ceran – Prezes Zarządu, Kapitał zakładowy: 12 100.000,00 zł, opłacony w całości.

KONTAKT

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

 
2016 © TMT Investments S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: RS software