DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO – DORADCZA

TMT Investments S.A. realizuje na rzecz swoich klientów szeroki zakres działań konsultingowo-doradczych oraz z zakresu zarządzania, w tym przygotowuje oraz nadzoruje procesy i decyzje, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów. W ramach działalności konsultingowych realizujemy pełen zakres usług, od definiowania strategii firmy poprzez reorganizację (restrukturyzację) przedsiębiorstwa i zarządzanie finansowe, aż po zarządzanie kapitałem ludzkim oraz projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych.

Nasz wykwalifikowany i przeszkolony zespół świadczy usługi doradcze przedsiębiorcom, wspierając przedsiębiorstwo klienta w sposób obiektywny i niezależny, przy rozpoznaniu problemów zarządczych i ich analizie, proponując konkretne rozwiązania tych problemów i pomagając, zgodnie z życzeniem klienta, w procesie implementacji tych rozwiązań. Konsulting zarządczy to realizowane przez TMT Investments niezależne, profesjonalne usługi doradcze mające na celu wspieranie menedżerów i przedsiębiorstw w osiąganiu celów i wytycznych organizacyjnych poprzez rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania i biznesu, rozpoznawanie nowych możliwości i sięganie po nie, zachęcanie do nauki i do wprowadzania zmian.

W czasach, gdy zarówno procesy wewnątrz organizacji, jak i całe systemy powiązań między przedsiębiorstwami są coraz bardziej rozbudowane i skomplikowane, korzystanie z usług firm doradczych takich jak TMT Investments stało się niemalże powszechną koniecznością. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów oraz w celu podniesienia poziomu specjalizacji i profesjonalizmu wykonywanych świadczeń, podzieliśmy swoje usługi na wiele rodzajów, w tym takich jak:

 • Doradztwo biznesowe (którego celem jest poprawa efektywności funkcjonowania i stabilny rozwój przedsiębiorstw),
 • Usługi audytorskie (niezależne usługi audytorskie, których celem jest podniesienie wiarygodności informacji przygotowanych przez klienta),
 • Doradztwo podatkowe (zajmujące się obsługą zarówno wielomilionowych transakcji, jak i rozwiązania w zakresie podatków osobistych),
 • Usługi prawne (ich domeną jest kompleksowa obsługa prawna prowadzonej działalności),
 • Doradztwo transakcyjne (optymalizujące decyzje inwestycyjne, transakcyjne oraz restrukturyzacyjne klienta),
 • Usługi księgowe i administracja płacowa (outsourcing usług księgowych zgodnych z polskimi bądź międzynarodowymi standardami księgowymi i płacowymi),
 • Doradztwo zajmujące się ulgami i dotacjami inwestycyjnymi (poszukiwanie źródeł finansowania oraz identyfikowanie szans i zagrożeń inwestycji).

Nasi konsultanci przyjmują zarówno rolę inicjatorów zainteresowanych zmianami postaw i zachowań ludzi w organizacji klienta, jak też są odpowiedzialni za badania, projektowanie oraz opracowanie samodzielnej koncepcji zmian.

Nasze usługi obejmują m. in.:

 • komercjalizacja wynalazków mających zastosowanie w przemyśle
 • zaangażowanie w projekty NCBR (joint-ventures)
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • usługi prawne
 • usługi podatkowe
 • usługi doradcze w celu uzyskania finansowania
 • handel międzynarodowy
 • usługi informatyczne
 • ocena sytuacji firmy
 • przygotowanie strategii rozwoju
 • optymalizacja procesów biznesowych
 • usługi doradcze